NÁVOD K OBJEDNÁVCE

FLIPALBUM ZHOTOVÍME PŘESNĚ PODLE VAŠEHO PŘÁNÍ:

 bude mít takový počet stran, který si sami určíte – počet stran se řídí množstvím fotografií, které do alba chcete umístit (pro dobrou grafiku na jednu stranu maximálně tři fotky!) a pak samozřejmě i počtem fotek na jedné straně. Na některé strany např. umístíte po třech fotkách, na jiné třeba jen dvě či jednu velkou, nebo dokonce zvolíte variantu zvětšení jednoho snímku přes dvě strany, atp.

 Vaše FlipAlbum může být zcela bez textu, nebo s textem – tedy s popisky k fotkám či krátkými doprovodnými textíky, které si k fotografiím dodáte. Texty je možné umístit do bublin, jejichž tvar si můžete vybrat – viz výběr v rubrice Vyberte si šablonu.

FlipAlbum bude mít jednotné pozadí, které si sami vyberete – viz výběr Vyberte si šablonu.

 Vaše snímky budou ve FlipAlbu řazeny podle vašich instrukcí v objednávce a v případě nejasností vás bude grafik kontaktovat s dotazem,...

CHCI SI OBJEDNAT FLIPALBUM

DRUHY OBJEDNÁVEK:

OBJEDNÁVKA - FLIPALBUM č. 1 - 20 STRAN – nejmenší a nejlevnější 

Tuto objednávku volte ve výjimečném případě, že nemáte vlastní požadavky na řazení svých fotografií v albu a jejich umístění na stránky alba tudíž zcela ponecháte na našem grafikovi. Vždy je ale lepší zaslané fotografie očíslovat podle pořadí, jak je chcete do alba umisťovat. K tomuto druhu FlipAlba si můžete, ale i nemusíte zvolit pozadí z nabízených šablon. Pokud volbu pozadí vynecháte, ponecháváte tímto jeho volbu na našem grafikovi. V objednávce uvedete pak počet a ev. pořadí dodaných fotografií, případně číslo zvoleného pozadí.

 OBJEDNÁVKA - FLIPALBUM č. 2 - 30 STRAN - nejžádanější

V této objednávce si volíte pořadí všech fotografií - tedy každá bude mít vámi přesně zvolené místo ve FlipAlbu. Např. volíte určitou fotografii jako první, další třeba jako poslední v albu a u ostatních snímků volíte jejich umístění na konkrétní strany alba, vč. instrukcí, zda mají být na stránkách spolu, či jednotlivě, nebo zvětšené třeba na jednu či dvoustranu. U této varianty rovněž můžete dodat k části fotografií stručné popisky a samozřejmě i vybrat si pozadí a případně i bubliny pro popisky. 

 OBJEDNÁVKA - FLIPALBUM č.3 -  50 STRAN -  zcela podle vašeho přání

Opět na všechny strany alba píšete v objednávce grafikovi pokyn, kterou z vašich fotografií má kam umístit i kolik fotek na kterou stranu přijde. Volíte si samozřejmě i pozadí a případně i bubliny pro popisky. Množství i délku popisků (můžou být i nemusí) či krátkých doprovodných textíků do alba omezuje pouze grafika – tedy, aby se na vámi zvolenou stranu vešel jak počet fotek, tak texty, které tam chcete umístit.